Workshop Attraktionslagen den 10 mars, 2016 i Stockholm

Nu är den här igen, Framgång med Attraktionslagen, min bästa workshop. Har du inte provat den här metoden för framgång så har du chansen nu. För dig som inte vet vad Attraktionslagen/The Secret är ska jag kort förklara:

Lagen om Attraktion är en universell naturlag som beskriver förhållandet mellan sinne och materia. Jag brukar förklara hur Lagen om Attraktion fungerar i tre steg:

  1. Allt som finns är energi. Föremål och händelser är först skapade i den inre, mentala världen innan de uppträder i yttre motsvarighet.
  2. Det du starkast tänker på, känner och intresserar dig för kommer att frammana motsvarande saker och gärningar i det fysiska livet.
  3. När du blir uppmärksam på vad som pågår i din inre värld, kan du medvetet påverka din verklighet genom att justera din inre miljö.

Varför min workshop ger snabb effekt

Mitt föredrag om Attraktionslagen utgår från gediget källmaterial från bl.a. Napoleon Hill och Charles Haanel, men även samtida Shakti Gawain och Ester & Jerry Hicks finns med.

Du får även delta på manifestations- och visualiseringsövning som tar bort negativt tänkande och istället ökar din mottaglighet för att ta emot lyckosamma, framgångsrika händelser, situationer och saker.

Dessutom får du göra din Drömlista med tio önskningar som du tar med hem.

Effekterna av Drömlistan startar omedelbart. Tanken färdas snabbare än ljuset och har du inga hinder och mentala bromsklossar finns heller inga hinder för den materiella manifestationen. Därför kan du förvänta dig att en väsentlig del av det som sitter på din Drömlista kommer att ta yttre gestalt inom en snar framtid.

Gör som Oprah – använd dig av Attraktionslagen

Torsdagen den 10 mars 2016, kl. 18-20.30

Din investering: 390 kronor (inkl. moms)

I entréavgiften ingår material till Drömlista, föredrag,  meditation och visualieringsövning samt frukt och mineralvatten vid paus.

Lokal: Idungatan 14, Stockholm. Anmäl dig till camilla@elfvinginstitute.org
Betalning: Bankgiro: 5089-3023 eller swish 0708-592 664. Giltigt kvitto lämnas!

 

”Om du önskar eliminera rädsla. Koncentrera dig då på mod. Om du önskar eliminera brist, koncentrera dig då på överflöd. Om du önskar eliminera sjukdom, koncentrera dig då på hälsa. Koncentrera dig alltid på idealet som ett redan existerande faktum.” 

Charles F Haanel