Meditation för hälsa och kontakt med högre verkligheter

Slutna ögonlock. Medvetna andetag. Stilla sig till ro. Mindful, att vara intensivt medveten i ögonblicket. Eller få aktiv kontakt med Andevärlden och högre guider. Korta eller långa pass. Så många möjligheter. Meditation ger allt och kräver inget, förutom själva handlingen.
Meditationens effekter har undersökts vetenskapligt under mer än 50 år och vi vet att regelbunden meditation är bra för nervsystemet, sänker blodtrycket och ger djup vila och återhämtning. Det är stressreducerande, lugnande och positivt för vårt välbefinnande. Att meditera är alltid rätt.

Det finns flertalet varianter vars olika syften och tekniker kan skilja sig något. Transcendental meditation, vipassana eller aktiv guidad meditation för att nämna några. Medveten närvaro och uppmärksamhet på medvetandets innehåll kan uppnås via meditation och flertalet meditationslärare menar att om man drar sig undan i tystnad och mediterar i veckor eller månader i sträck, så får man upplevelser som inte går att förstå för dem som inte har gått igenom liknande övningar.

Detsamma ska sägas om starka guidade meditationer som kopplar oss samman med högre verkligheter. Sådana brukar jag hålla för olika grupper i syfte att ge ökad perception och direkt förnimmelse av Andevärlden. Åratal av träning inom mediumskapens olika discipliner har gjort mig till en stark förmedlare av andlig kraft som ger upplevelser. Men det kräver egen erfarenhet för att inse Andevärldens kolossala betydelsegrad. Den kärlek och andliga insikt man får under en starkt guidad meditation är obetalbar.

Den 23 september är det tänkt att jag kommer hålla en sådan guidad kontakt med Andevärlden på MediumPoddens Pod show på Intiman i Stockholm. Mediumpoddens Pod show består av Vivi Linde, Pierre Hesselbrandt och Camilla Elfving. Arrangör är ICONFEST och Starberger Production.