Den gamla världsbilden vs. Den nya världsbilden

Finns det fortfarande människor som går på de organiserade Skeptikernas hasslande om att få pengar om man lyckas bevisa något paranormalt?

Seriöst, ingen ur den Skeptiska rörelsen önskar ett positivt resultat, det ligger implicit i rörelsens koncept. Företrädare för Committee for Skeptical Inquiry, förkortat CSI, har i decennier försökt sprida myten att det inte finns några vetenskapliga bevis för PSI (en samlingsbeteckning för paranormala fenomen). Detta är lögn!

Läs den nyutkomna boken Fältet av Lynne Mc Taggart och så får du se hur mycket forskning som finns på området.

Skeptikerrörelsen är emot den här typen av forskning och har sitt medvetande och sina intressen förankrade i den gamla världsbilden. Positiva resultat inom ESP (utomsinnlig varseblivning) och PK (sinnets påverkan på materien) skapar en ny världsbild. Det är vad konflikten och motsättningarna handlar om.

Att bevisen saknas är ett falskt argument. Det finns väl dokumenterad forskning på området som har exponerats lite mer öppet de senaste åren och får ökat genomslag för varje månad.