Vad är Vibration Science?

”Först skulle jag säga att jag var nervös för att jag inte visste vad som skulle hända, lite skeptisk och lite förväntansfull. Det kändes som att det kittlades lite, det var en fysisk, behaglig, känsla främst på toppen av huvudet. Sedan började det kännas som om jag lyfte känslan blev tydligare och tydligare och mot slutet så skulle jag säga att jag svävade över stolen. Samtidigt kände jag att jag satt på stolen, det var som om ett annat sinne svävade och min fysiska kropp satt kvar. Överhuvudtaget en väldigt befriande och bildligt och bokstavligt en svävande lätt känsla. Den behagliga lätta känslan satt kvar under kvällen.”

Elin Borowski, en av deltagarna från en kväll 2011 där Camilla demonstrerade effekterna av The Vibration Science.

”På Englagård hade du en kurs i Uku som jag deltog i, du fick mig att känna hur energi kändes, det har jag aldrig förr eller senare känt. Var en fantastisk känsla”.

Birgitta Areskoug

”Dessutom fick jag också en healingsession av Camilla och den energiöverföring som skedde var fantastiskt kraftfull då jag kände hur hela min överkropp som av en massiv kraft trycktes bakåt mot den stol som jag satt på. Oerhört starka energier! Därefter fick jag healingen ovanför mina handflator och det var faschinerande att känna hur denna energiöverföring fick mina ögon att blinka i snabb takt. Det kändes som om jag på något sätt blev ”uppdaterad”, kanske en energihöjning, ja vad vet jag.”

Anna Maria Berglund, deltagare på Själsresa kurs

 

Det här är Vibration Science – studien av X

Det är såhär X existerar, som ett upplevelsebaserat fenomen. Den mänskliga kroppen detekterar X genom känseln, i första hand. Sedan brukar förnimmelserna tillta och inbegripa fler sinnen.

Det kan liknas vid att känna andra krafter. Föreställ dig en tryck-våg av ljud genom stora högtalare. minns känslan när du fick en elektrisk stöt eller när du startar bilen och känner att motorn drar igång. När du känner i maggropen att planet lyfter. Eller, den liknelse som kanske är mest träffande, minns hur det känns när du upplever en orgasm.

Nu är frågan om X existerar på samma sätt som tinnitus. Det vill säga, det är omöjligt att höra någon annans ögonsus men vi vet att det existerar och att vi talar om samma sak. Elfvinginstitutet har en hypotes om att X går att mäta och nå objektivitet och repeterbarhet.

Det kallas energi…

  1. Energier, Subtil energi, Vibration, Chi, Bioenergi, Ektoplasma, Energifrekvenser m.m. Ord för samma sak? Det är frågan. Elfvinginstitute undersöker detta och kallar föremålet för studien för X tillsvidare.
  2. X beskrivs huvudsakligen utifrån den personliga upplevelsen och inte genom något mätinstrument. Det definieras alltså genom empirisk erfarenhet där människans egen kropp och psyke detekterar informationen, inte ett mätinstrument. På så sätt faller det inom ramen för Psykologin och inte Parapsykologin. Elfvinginstitutet undersöker dock både de psykologiska och psykokinetiska effekterna av X.
  3. Elfvinginstututet ägnar sig åt att mäta fysiska parametrar som en konsekvens av Camilla Elfvings personliga inverkan (X-faktorn).
  4. Elfvinginstutetet studerar psykiska effekter hos försökpersoner i interaktion med X genom statistik och kvalitativ intervju.
  5. X mäts på olika och nivåer med t.ex. EKG; EEG, Infraröd, Röntgen, Elektromagnetiskt m.m.
  6. Elfvinginstitutet ägnar sig även åt att undersöka förutsättningarna för X, hur X uppstår, vad som orsakar X, vad som har inverkan på X, mekaniskt och psykosocialt.
  7. Elfvinginstitutet kallar hela denna studie för Vibration Science.

Vetenskapliga förebilder

Förebilder för Elfvinginstitutet är bla. Monroe Institutet, William “Bill” Tiller, Gary Schwartz, Charles Tart, Harold Puthoff & Russel Targ. Waldo Vieria IAC, Rupert Sheldrake och övriga forskare som presenteras i boken The Field/Fältet av Lynne Mc Taggart.