Perspektiv och narrativ ändras över tid

Häromdagen fick jag detta mejl från en vän:

”Camilla,


Märkligt, jag som den skeptiker jag är – oavsett vad jag själv varit med om – träffar fler och fler människor som uppfattar verkligheten som du gör.

Grunderna skakar!”

But of course.
Jag träffar också allt fler som uppfattar verkligheten som jag gör. Det här medvetandeparadigmet som mind-body-spirit rörelsen pratade om i slutet av 1960-talet, the age of aquarius, har inträtt sin första fas.

Det finns flera saker som antyder det, inte minst att de organiserade skeptikerna, som var mycket högljudda för tio år sedan, har dämpat sig. Förmodligen har de gjort en riskprognos och åtminstone övergett den mest extrema varianten av vetenskapstro och reduktiv materialism.

För som organiserad skeptiker blir man ju samtidigt bortgjord när komplementär medicin får bred acceptans, när medvetandeforskningen rör sig i ”troendes riktning” eller som nu, att healing visar statistisk signifikans, d.v.s. att mottagarens materia de facto rör på sig på grund av en yttre orsak.

Behöver väl knappast påpekas att jag får allt mer bekräftelse på att min verksamhet Elfving Institute valt rätt områden:

Överlevnadshypotesen

  • Mediumskap (från mentalt mediumskap till EVP/ITC och allt däremellan)samt
  • Separationstillstånd (nära-döden upplevelse, ut-ur-kroppen upplevelse). 

Healing

  • Från nytänkande kring vad som kan ha en läkande och helande effekt till strikt vetenskapliga studier kring fjärrintention och mätning av hudmotståndet i fingrarnas svett (electrodermal activity).


Vill du uppleva healing?

Den 22 maj kl. 18-21 arrangerar jag ett healingevent med föredrag och workshop/session i Stockholm. Healingformen är spiritualistisk. Lokal: Heart & Hand, Allhelgongagatan 5. Är du nyfiken kan du läsa om mer om det här: http://elfvinginstitute.org/elfving-coursesworkshops/

 

En del av min egen helandeprocess har varit att förstå att jag måste ta time-out ibland. Att göra bättre val.

Much Love//Camilla