Vad är Själsresa?

Med ordet Själsresa brukar man syfta på utomkroppsliga tillstånd där man med sin astralkropp besöker andra dimensioner. När jag använder ordet som en beteckning för min kurs Själsresa  ska det dock ses som ett samlingsbegrepp för ett flertal fenomen och ett namn för  ett initiatoriskt system. Det är  inte enbart begränsat till att  lämna kroppen i vaket  tillstånd.

Följande beskriver dock vad en utomkroppslig upplevelse är:

En utomkroppslig upplevelse innebär att en person uppfattar en miljö, vilken omöjligt kan uppfattas eller bli nådd utifrån var hon/han befinner sig och vet i stunden att hon inte drömmer eller fantiserar.

Den som upplever detta besitter sitt vanliga medvetande och även om personen tycker att ”det här  kan inte hända”, så inser hon samtidigt att det kritiska tänkandet faktiskt är närvarande och vet med hela sitt förstånd att det inte är en dröm. Efteråt, i sitt vanliga tillstånd, tycker hon inte heller att det var en dröm.

Kritik som hallucinationer, fantasier, drömmar och härnans funktioner gör inget intryck på personer som haft en utomkropplig upplevelse. Istället blir det den djupaste upplevelsen en människa haft och förändrar radikalt allt denna människa tidigare trött på. Oftast uttrycks detta i orden”jag tror inte längre på livet efter detta och att vi har en odödlig Själ, jag VET att jag kommer att överleva den kroppsliga döden”.

Den utomkroppsliga upplevelsen är i regel en extremt lyckosam och framgångsrik händelse för den person som har den. Uppskattningsvis 90-95%* är mycket tacksamma för det inträffade medan 5 procent känner sig skrämda då den enda tolkningen som legat till hands varit att de trott att de är döende något som i efterhand skapat en negativ inställning till det som hänt.

* En del utdrag är tagna från en introduktion av Charles Tart i boken Journeys out of the Body av Robert A Monroe, Doubleday 1971.

Den utomkroppsliga upplevelsen är en universell, mänsklig upplevelse, inte i meningen att det händer otroligt många människor utan att den finns beskriven genom hela återgivningen av vår mänskliga historia. Den beskrivs också likadant av människor som annars uppvisar extrema olikheter i den kulturella bakgrunden.

Lyssna gärna på poddradio om detta ämne – Camilla Elfving och Vivi Linde berättar http://media.blubrry.com/vivilinde/s/content.blubrry.com/vivilinde/Camilla_Efving-utanfo_r_kroppen_upplevelse.mp3